Seminaries op maat

Best practices voor leerkrachten en ICT-coördinatoren

Easy-m geeft op regelmatige basis gratis seminaries en cursussen, aangepast aan de noden en vragen van het onderwijs. Zo kunt u bij ons terecht voor cursussen en seminaries over iPad op school en delen we graag onze kennis over de integratie van Mac in uw onderwijsinstelling. Deze cursussen en seminaries zijn zowel interessant voor leerkrachten als ICT-coördinatoren en kunnen in onze opleidingscentra of bij u op school doorgaan. Onze sprekers staan zelf in het onderwijs en zijn door Apple gecertificeerd. We delen graag onze best practices met uw school!