iPad in het onderwijs

Een iPad als leermiddel in het klaslokaal? De school Heilig Graf in Turnhout is alvast overtuigd van de voordelen. De eerste graad van het secundair onderwijs heeft op dit moment 20 toestellen in gebruik, tot tevredenheid van leerkrachten en leerlingen. De directie overweegt om op hetzelfde (i)pad verder te gaan.

Van Mac…

“Het begon allemaal zo’n 7 jaar geleden”, vertelt Christof Mariën, ICT-coördinator van Heilig Graf Turnhout. “Toen hebben we een 15-tal Apple-computers aangekocht voor gebruik in de werkateliers van onze grafische afdeling. In de loop der jaren is dat aantal langzaam maar zeker toegenomen. Op dit moment hebben we 48 Macs in ons bezit. Onze keuze voor Apple is eenvoudig te verklaren: het zijn degelijke producten. Het aantrekkelijke design is uiteraard mooi meegenomen”

.…tot iPad
Twee jaar geleden besliste de school om de iPad 2 te introduceren in de eerste graad. Tegelijk werd een draadloos netwerk geïnstalleerd. In eerste instantie werden bij easy-m 10 toestellen aangekocht, het volgende schooljaar werd dit aantal verdubbeld. “De meeste leerkrachten waren meteen heel enthousiast over de aankoop van onze iPads”, zegt Christof Mariën. “Dergelijk toestel inzetten als didactisch leermiddel maakt lesgeven interactiever en boeiender, zodat het gemakkelijker wordt om de aandacht van de leerlingen vast te houden. Om de leerkrachten op weg te helpen met de toestellen, heeft easy-m een aantal praktijkgerichte workshops georganiseerd. De iPads worden nu in de verschillende vakwerkgroepen ingezet, van talen tot wiskunde, van geschiedenis tot biologie. Per vakwerkgroep wordt overlegd over de specifieke mogelijkheden van de iPad binnen de lessen”

Enthousiaste leerlingen
Niet alleen de leerkrachten, ook de leerlingen zijn bijzonder enthousiast over het gebruik van de iPad in de klas. Christof Mariën: “De reacties van de leerlingen zijn heel positief. Logisch, want ze leren al spelend. Bovendien wordt hun creativiteit volop gestimuleerd. We zetten de iPads ook in op onze opendeurdagen. We willen potentiële leerlingen tonen dat we met de nieuwste technologie werken; zo wekken we meteen hun interesse. De iPad is nu eenmaal een hip toestel”.

Praktisch beheer
Om het gebruik van de iPads te organiseren, werd een reservatiesysteem uitgewerkt. Leerkrachten die de iPad willen inzetten tijdens de les, dienen het gewenste aantal toestellen op voorhand aan te vragen. Afhankelijk van de beschikbaarheid, kunnen de leerlingen de iPads individueel of in groep gebruiken. Het beheer van de iPads gebeurt door de ICT-coördinator. Christof Mariën legt uit: “Twee keer per jaar organiseer ik een grote installatieronde voor nieuwe applicaties. Dit gebeurt in overleg met de vakwerkgroepen. Alle toestellen beschikken trouwens over dezelfde apps”

Technologie voorop
Het Heilig Graf is een groot voorstander van technologische vernieuwing. Het initiatief voor deze iPads kwam dan ook van de directie zelf. “In deze school hechten we er veel belang aan mee te gaan met de technologische ontwikkelingen”, zegt Christof Mariën. “Uiteraard hangt daar een zeker prijskaartje aan vast, maar dat weegt niet op tegen de vele voordelen en mogelijkheden die de iPad aan onze leerkrachten en leerlingen biedt. We zijn zeker van plan om op deze weg verder te gaan. Bedoeling is om het iPad-project in de toekomst ook naar de tweede en derde graad uit te breiden”.

Samenwerking easy-m
Hoe ervaart Heilig Hart Turnhout de samenwerking met easy-m eigenlijk? “We werken nu een drietal jaar met easy-m samen en dat loopt perfect. Het education team denkt met onze school mee en ik kan te allen tijde bij hen terecht voor ondersteuning. Echt de partner die we nodig hadden dus!”, besluit Christof Mariën.